Over Artemis Coaching


‘Alleen met het hart kan men goed zien, het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar’
- Antoine de Saint Exupéry

levenvanuitvitaliteit

Werken vanuit je hart

Artemis Coaching is er voor mensen die op zoek zijn naar zingeving en vitaliteit in hun werk. Voor vragen die zich voor kunnen doen als je op een keerpunt in je leven staat zoals bijvoorbeeld na een ontslag, burnout, ziekte of een scheiding.

Soms is er zelfs maar weinig voor nodig om je ineens te realiseren;

  • Is dit het nu ?
  • Wat doe ik mezelf aan ?
  • Past dit werk nog wel bij mij ?

Een aanzet voor bezinning, het op zoek gaan naar betekenis en het maken van nieuwe keuzes. Ons uitgangspunt is dat werk betekenis krijgt als je hart erin ligt. Dus richten we ons op wat wezenlijk is voor jou, en hoe je (weer) vanuit vitaliteit je werk kunt doen. Door het denken en het gevoel met elkaar in evenwicht te brengen kunnen het ZIJN (zingeving) en het DOEN (vormgeving) meer met elkaar verbonden raken. Zo ontstaat persoonlijk welzijn en kun je gaan handelen vanuit wie je werkelijk bent.

Lees verder over onze Visie en missie...

Zie Profiel voor onze opdrachtgevers en Persoonlijk voor wie wij zijn.

 

Over de ziel

De ziel ontwikkelt zich niet, ze groeit niet,
ze beweegt zich in circels, ze wendt, herhaalt en herneemt zich.
Ze is de weerklank van oeroude thema’s
die alle mensen met elkaar gemeen hebben.

Ze wentelt altijd naar huis.
Gnostische verhalen vertellen over het heimwee van de ziel,
haar hunkering naar haar eigen omgeving,
die niet deze wereld van feitelijkheden is.

Haar odyssee is een ronddobberen op zee,
een langzaam naar huis drijven,
geen evolutie naar volmaaktheid.

Thomas Moore