Vitaliteit in je werk


‘Veranderingen vinden niet plaats door jezelf tot verandering te dwingen,
maar door je bewust te worden van wat niet functioneert’
- Shakti Gawain

Van Stress naar Vitaliteit

Vermoeidheid, prikkelbaarheid en gevoelens van gespannenheid zijn vaak de eerste tekenen van lichamelijke en/of psychische overbelasting (chronische stress). De oorzaken van deze klachten kunnen verband houden met omstandigheden als: een te grote werkdruk, conflicten, reorganisaties en dreigend ontslag. Vooral als er daarnaast in de privé-sfeer extra belasting ontstaat (bijv. ziekte van naasten, verhuizing of relatieproblemen) dan kan dit de zogenaamde druppel zijn waardoor de stressklachten een ernstiger vorm aannemen.

In de gesprekken onderzoeken we je energieniveau; waar zitten de knelpunten; wat zijn de stressoren? Daarnaast werken we aan versterking van je mentale en fysieke conditie. Vervolgens gaan we op zoek naar de juiste balans tussen lichaam, geest en ziel. Ofwel: luisteren naar je lichaam en je hart. Vaak komt dit neer op herziening van je waarden en doelen in het leven. Wat is werkelijk belangrijk? Wat wil ik nog met mijn leven? 
Zo kan er weer een vitaal perspectief ontstaan en kun je de stappen zetten die nodig zijn om te komen tot persoonlijk welzijn. Dan kun je varen op je innerlijke kompas en ben je van binnenuit geïnspireerd.

Praktische informatie

Doorgaans zijn vijf tot zeven sessies van anderhalf uur voldoende om tot resultaat te komen. Een prijsopgave doen wij na het (vrijblijvende) persoonlijke intakegesprek.

 

 

‘Wie dwingt jou verplichtingen aan te gaan en van wie moet je bepaalde dingen?’ vroeg hij opnieuw.
‘Mijn omgeving dwingt me. De wetten ook. En andere mensen verwachten dat ze tot op zekere hoogte op je kunnen bouwen en dat je bereid bent verplichtingen aan te gaan.’
Johannes knikte bedachtzaam.’Ja’, zei hij, ‘al deze dingen dwingen je dus.’ Hij zat een tijdje in stilte te kauwen op een stuk brood, terwijl ik mijn zeer hevige emoties de baas probeerde te blijven.
Ik probeerde wanhopig de controle over mijzelf niet te verliezen.
‘Is het niet eerder zo’, zei hij, ‘dat je jezelf dwingt rekening te houden met anderen, je omgeving en regels, en gehoor te geven aan de dingen die zouden moeten gebeuren?
Is het niet jouw eigen beslissing die je hebt genomen, omdat je dacht dat dat de juiste was?
Of omdat je onaangename consequenties wilde vermijden?’

- Heinz Korner