Artemis voor Werkgevers

 

Doelgericht op weg naar werk en inkomen

Met onze dienstverlening:

  Outplacement
•  Re-integratie bij burnout en chronische vermoeidheid
•  Re-integratie tweede spoor

Met onze 14 jaar jaar lange ervaring en expertise hebben wij vele werkzoekenden met succes weer weten te activeren naar werk of ondernemerschap.
  Doelgericht op weg naar werk

Ook voor de re-integratie na uitval wegens burnout, depressie of chronische vermoeidheidsklachten hebben wij alle benodigde expertise in huis waarmee wij uitstekende resultaten hebben geboekt.

Outplacement: Op zoek naar passend werk

Een baan vervult meerdere behoeftes. Naast de behoefte aan inkomen is dat ook het invullen van een maatschappelijke positie, het uiten van creativiteit of gewoon lekker actief en gestructureerd bezig zijn. Werk betekent altijd beweging. Met dit gegeven als uitgangspunt gaan wij samen met de cliënt op zoek naar een nieuw, vitaal perspectief op werk.

De verkenningstocht resulteert in een aantal specifieke loopbaankeuzes en een persoonlijke stappenplan. Hiermee gaat onze Jobmarketeer aan de slag om te komen tot een optimale presentatie van de cliënt richting de markt: Wat is zijn of haar unieke aanbod?

De Jobmarketeer van Artemis maakt mensen (opnieuw) enthousiast om in beweging te komen en te blijven voor een nieuwe baan. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers driekwart van hun vacatures via hun netwerken invullen. Slechts een kwart van de vacatures vullen ze in via sollicitaties. Juist daarom is het zo belangrijk dat mensen die werk zoeken, zelf in beweging komen.  Wij zorgen voor structuur, zoekmethodes, unieke CV én motivatie, sparring en het verstevigen van het zelfvertrouwen.

In de sollicitatiefase geeft de Jobmarketeer intensieve begeleiding en praktische tips voor een succesvolle aanpak om de gewenste baan te realiseren. Bij een keuze voor ondernemerschap is hij als bedrijfsadviseur een inspirerende sparringpartner voor de realisering van ondernemingsplannen.

Een outplacementtraject wordt door ons op maat samengesteld. Prijzen vanaf € 2.250,00 ex BTW. Een prijsopgave doen wij na een persoonlijk oriënterend gesprek.

Re-integratie bij burnout of chronische vermoeidheidsklachten

Bij uitval wegens burnout, depressie of andere chronische klachten met vermoeidheid tot gevolg bent u als werkgever gebaat bij een spoedige en soepele werkhervatting. Dit vraagt om een gerichte en specifieke aanpak op zowel het hervinden van de energiebalans alsook op een heroriëntatie op het huidige werk. Ofwel: Wat kan de werknemer nog wel en welk werk past daarbij?

Binnen Artemis Vitality beschikken wij over alle benodigde expertise en ervaring om tot effectieve re-integratie te kunnen komen. Onze pijlers zijn in de eerste plaats gericht op herstel van de energiebalans middels stresscoaching. Deze coaching volgens de CSR methode focust zich op stressreductie in lichaam, geest en gedrag met als resultaat meer energie (lichaam), verhoogd concentratievermogen (geest), verbeterd zelfinzicht en zelfmanagement (gedrag).

Vervolgens richten we ons op het maken van nieuwe keuzes die leiden tot een situatie waarin er weer vanuit vitaliteit kan worden gewerkt. Persoonlijke waarden, competenties en talenten worden afgewogen tegen de (eventuele) beperkingen en werkmogelijkheden. Als de werknemer terug kan keren naar de oude werkplek wordt er in deze fase getoetst of continuering van het werk nog een voldoende vitaal perspectief heeft. Een structurele en blijvende terugkeer is immers ook in uw belang.

De drie kostenbesparende voordelen van onze aanpak

Uiteraard wordt er over de voortgang van het traject overlegd met u als werkgever, de bedrijfsarts en eventuele andere belanghebbenden.

Effectieve Re-integratie tweede spoor

Is uw werknemer na een periode van ziekte weer toe aan werkhervatting? Dan bieden wij hiervoor een effectief en doelgericht re-integratietraject, zowel voor terugkeer naar de huidige werkgever alsook voor een nieuwe, vitale koersbepaling in de loopbaan. Ons uitgangspunt is: Weer aan het werk vanuit vitaliteit! 
Rekening houdend met eventuele fysieke beperkingen gaan we op zoek naar werk dat aansluit bij de specifieke drijfveren en talenten van de werknemer. 

Werkgevers met langdurig zieke werknemers hebben volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) de plicht de werknemer zo snel mogelijk in het arbeidsproces te laten terugkeren als de werknemer niet binnen het bedrijf te herplaatsen is. Hiervoor wordt het 2e Spoor traject ingezet.

In dit traject zoeken wij samen met de werknemer naar een nieuwe passende functie. De uitvoering van de activiteiten wordt door ons zorgvuldig gerapporteerd en in het dossier bijgehouden. Hierdoor voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichtingen en kunnen loonsancties voorkomen worden.

Binnen 8 uur na aanmelding wordt door onze coach contact gezocht met de werknemer voor het inplannen van een uitgebreid intake gesprek. Na dit gesprek formuleren wij bondig het plan van aanpak, duur van het traject en de kosten. Er kan worden gestart binnen 5 dagen na goedkeuring van het plan van aanpak.  

De voordelen van onze aanpak

Een zo spoedig mogelijke werkhervatting cq herplaatsing; Wij bieden individuele maatwerkbegeleiding met uitstekende resultaten. Onze plaatsingsresultaten van de afgelopen jaren: 75% is binnen zes maanden weer aan het werk. Na negen maanden is dit 95%.