HeelGezond nieuws

Nieuws en artikelen over natuurlijke heling 

 

Archief

Natuurlijk genezen van Lyme - Mijn persoonlijke verhaal

Ruim 4 jaar geleden stelde mijn natuurgeneeskundig arts vast dat ik waarschijnlijk de ziekte van Lyme had. De Elisa test wees dit niet uit maar ik had wel 2 jaar daarvoor een rode kring  gehad op mijn been die door de huisarts als mogelijk tekenbeet werd gediagnosticeerd.  Ik kreeg daarom een Antibiotica kuur van 2 weken. Dit viel echter erg slecht bij mij, dus ik was na overleg met de huisarts iets eerder met de kuur gestopt. Ik dacht zelf niet aan een tekenbeet, eerder aan eczeem. Maar in de twee jaar hierna verloor ik veel gewicht en mijn energie werd steeds lager. Ik had vaak last van migraine en mijn darmen werden zeer gevoelig.

Ik ging naar een natuurgeneeskundig therapeut die met Bioresonantie (SCIO) werkte. De meting wees uit dat ik de Borrelia burgdorferie bacterie in mijn bloed had. Dus toch de ziekte van Lyme!
Gezien mijn slechte reactie op Antibiotica besloot ik niet voor de conventionele behandeling te gaan van hoge doses Antibiotica. Ik las het boek van Stephan Harrod Buhner over Healing Lyme naturally en ging met zijn protocol als uitgangspunt en de verdere ondersteuning van de therapeut het natuurgeneeskundig traject in.

Dit traject was zeer veel omvattend en bestond onder meer uit behandelingen met de SCIO en de Tesla lampen, diverse kruiden uit het Buhner protocol en vele aanvullende voedingssupplementen. Dit alles werd op werking en dosering gemeten door mijn therapeut. Belangrijke middelen waren Samento, Kaardebol, Sarsaparilla en de homeopathische Nosode druppels. Mijn voeding had ik in de twee jaar bij de natuurgeneeskundig arts al drastisch bijgesteld en dit is in deze periode verder geoptimaliseerd met onder meer de Ayurvedische richtlijnen.

Ik gebruikte colloïdaal zilverwater (een natuurlijk antibioticum) en een water ionisator om alkalisch water te kunnen drinken. Dit om de ontgifting te ondersteunen. Thuis behandelde ik mezelf met een zapper en later ook nog met een magneetpulser. In het Beck protocol staat dit alles uitgebreid beschreven.

Ik boekte wel vooruitgang maar het ging slechts langzaam. Het lastige van deze ziekte is dat ie vele gedaanten kent: de Borrelia spyrocheet is een bacterie zonder celwand die verschillende vormen kan aannemen en zich in verschillende  lichaamscellen kan gaan nestelen. Ook kan hij zich geruime tijd schuilhouden in het lichaam. Zo beschermd hij zichzelf tegen de behandelingsmiddelen. Deze relatief goede perioden die je dan ervaart zetten je dus op het verkeerde been: je voelt je tijdelijk beter maar dat kan zo weer omslaan. En dan ben je weer terug bij af.

Ik leerde dat stressbeheersing een cruciale factor was om verder te kunnen genezen. Ook hier werd de Ayurveda een goede ondersteuning. De Ayurvedische leefstijlregels en gewoonten zoals oliemassages zorgden voor meer regelmaat en meer ontspanning. Ook mijn kennis en ervaring als stresscoach waren uiteraard waardevol. Alles wat ik mijn cliënten leerde gold nu ook voor mijzelf.

De metingen werden allengs beter maar helaas moest ik wel ondervinden dat juist de laatste loodjes het zwaarst wegen! Ik was ondertussen uiterst hooggevoelig geworden dus contact met de buitenwereld kostte mij veel energie. Het laatste jaar heb ik bijna als kluizenaar in mijn eigen huis doorgebracht. Maar door mij volledig toe te leggen op mijn genezing met alles wat dat vroeg is het uiteindelijk gelukt.
 
Gelukkig heeft het mij ook iets gebracht. Ik heb geleerd om mijn stress te beheersen, te luisteren naar mijn lichaam en om tevreden te zijn met wat ik wel kan en heb. Ook heb ik veel kennis en ervaring opgedaan over al de middelen en methodes die ik heb ingezet. Van de middelen die ik heb gebruikt heb ik het merendeel zelf ingebracht in de therapie. De therapeut testte of ik de middelen kon verdragen en of ze bij mij werkzaam waren. Dit was meestal het geval.

Nu is het dus tijd om mijn ervaring met deze ingrijpende ziekte te delen. De weg die ik heb bewandeld was een persoonlijke weg. Met de kennis van nu had het wellicht veel sneller kunnen gaan. Maar het heeft ook z'n nut gehad dat het zo is gelopen.

Het moge duidelijk zijn dat natuurlijk genezen van Lyme voor iedereen een ander pad behelst. Als je ondersteuning zoekt bij het vinden jouw genezingsweg dan kun je me mij mailen met al je vragen.